หน้าแรก arrow นโยบาย และแผนการดำเนินการ
นโยบาย และแผน
articles.jpg

ข้อมูลเกี่ยวกับ นโยบายคณะผู้บริหาร,แผนยุทธศาสตร์.แผนการการจัดการพัสดุ และแผนการดำเนินงานต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร

ชื่อเรื่อง ผู้ชม
แผนพัฒนาสามปี 2554-2556 621
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553 594
แผนการดำเนินการ ปี 2552 558
แผนการดำเนินการ ปี 2551 549
แผนการดำเนินงาน 526
แผนการจัดหาพัสดุ 532
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี 717
นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น 1290

      นายก อบต.สลกบาตรCode