หน้าแรก arrow งบแสดงสถานะทางการเงิน
งบแสดงสถานะทางการเงินประจำปี
articles.jpg

ข้อมูลงบแสดงสถานะทางการเงินประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร

ชื่อเรื่อง ผู้ชม
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 7
งบแสดงสถานะทางการเงิน 2561 348
งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 55 797
งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 54 521
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปี 2553 864
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2552 703
งบประมาณรายได้ ประจำปี 2552 631
งบแสดงสถานะการเงิน ปีงบประมาณ 2551 744
งบแสดงสถานะการเงิน ปีงบประมาณ 2550 643
งบแสดงสถานะทางการเงินประจำปี 2549 677

      นายก อบต.สลกบาตรCode