หน้าแรก arrow ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
articles.jpg

ข่าวสารการสอบราคา และประกวดราคาโครงการต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร

หาคำ 
ชื่อเรื่อง ผู้ชม
ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิก พร้อมติดตั้งกระเช้าไฟ้า 2562 501
ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณนานายจำรัส ขันกสิกรรม ม.2 บ้านโนนปอแดง 2561 561
ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชุมวัง ต่อจาก คสล.เดิม ม.6 บ้านรังแถว 2561 573
ประกาสสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก สายบ้านสลกบาตรเหนือ - บ้านชุมวัง ม.6 บ้านรังแถว 2561 566
ประกาศสอบราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น สายริมคลองหนองไผ่ ม.6 บ้านรังแถว 2561 414
ประกาศสอบราคา โครงการซ่อมแซมลูกรังพร้อมบดอัดแน่น สายสะพานสองถึงบริเวณท่อลอดเหลี่ยม ม. 5 2561 376
ประกาศสอบราคา โครงการซ่อมแซมลูกรังพร้อมบดอัดแน่น ม.1สลกบาตร เชื่อม ม.4 บ้านวัง 2561 322
ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างซ่อมแซมลูกรังพร้อมบดอัด ม.3 บ้านโนนปอแดง 2561 336
เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจ 586
เรื่องประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal หมู่ที่ 6 บ้านรังแถว ... 521
ทดสอบระบบ 1080
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง 1972
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 1451
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนพูนดิน ม.2 1371
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสำหรับโครงการลงทุนภายใต้แผนการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 1189
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ 7 1005
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 สายบ้านนายเดชวิทย์-โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1056
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อหลอดเหลี่ยม คสล.ม.7 902
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนพูนดิน หมู่ 6 (สายทางเข้าสายเรียบคันคลองหนองไผ่) 980
ประกาศสอบราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 1064
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนพูนดินผิวจราจร หมู่ 4 925
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนพูนดิน หมู่ที่ 2 สายหนองไผ่ 756
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนพูนดิน หมู่ที่ 2 สายหลังเพชรการไฟฟ้า 811
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพูนดินผิวจราจรลูกรัง(สายคลองร่วมจาน) หมู่ที่ 3 บ้านโนนปอแดง) 838
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดอนงา(สายท่อไอ้หรีด) 833
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 803
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 772
สอบราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายต่อจากถนน คสล.เดิม)หมู่ที่ 6 บ้านรังแถว 739
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมราวกันตก(บริเวณสายคลองสามแยกต้นมะม่วง) หมู่ที่ 5 815
สอบราคาจ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก หมู่ที่ 5 บ้านดอนงา 853
สอบราคาจ้างโครงการ วางท่อ คสล.(บริเวณนานายบุญ คำสีทา)หมู่ที่ 2 บ้านโนนปอแดง 818
ทดสอบ ประกวดราคาโครงการเสียงตามสาย 1644
ทดสอบ ประกวดราคาระบบ WiFi อบต. 2089
ทดสอบ ประกวดราคาโครงการที่ 2 876
ทดสอบ ประกวดราคาโครงการที่ 1 808

      นายก อบต.สลกบาตรCode