หน้าแรก arrow สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
articles.jpg

ท่านสามารถติดตามผลการจัดซื้อ จัดจ้างโครงการต่างๆ ของทาง อบต.สลกบาตร ได้ที่นี่ครับ

หาคำ     การเรียงลำดับ     แสดง # 
ชื่อเรื่อง ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ พร้อมติดตั้งกระเช้าไฟฟ้า 2562 52
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือน ต.ค.61-ธ.ค.61 23
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือน ม.ค.62 - มี.ค.62 27
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 4 (เดือน ก.ค.62- ก.ย.62 32
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 3 เดือน เม.ย.-มิ.ย.62 174
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น ม.5 สายสะพานสอง 2561 166
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณนานาวสาวจำรัส ม.2 บ้านโนนปอแดง 2561 167
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณนานายอำนวย ม.2 บ้านโนนปอแดง 2561 209
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น สายคลองร่วมจาน ม.3 เชื่อมต่อ ม.4 2561 180
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น สายสะพานสอง ม.1 เชื่อมต่อ ม.4 2561 187
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการช่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น ม.6 สายหนองไผ่ 2561 173
ผลสอบราคารถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ 875
ผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนพูนดินสายเข้านานายสามารถ ขันกสิกรรม 640
ผลสอบราคาจ้างเหมาโครงการลงทุนภายใต้แผนการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 520
ผลสอบราคาจ้างเหมาสำหรับโครงการลงทุนภายใต้แผนการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 526
ผลสอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ 7 608
ผลสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ 2 สายบ้านนายเดชวิทย์ 613
ผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนพูนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ 4 520
ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนพูนดินสายหนองไผ่ หมู่ 2 554
ประกาศผลสอบราคาโครงการวางท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 7 1236
ผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนพูนดิน หมู่ 6 567
ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนพูนดิน หมู่ 2 สายหลังเพชรการไฟฟ้า 573
ประกาศผลสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 559
ผลสอบราคาจ้างโครงการวางท่อ(บริเวณนานายบุญ คำสีทา)ม.2 บ้านโนนปอแดง 580
ผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถ.คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านโนนปอแดง(สายบ้านนายคำผอง) 589
ผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถ.คอนกรีตเสริมเหล็ก(สายต่อจากถนน คสล.เดิม)ม.6 บ้านรังแถว 572
ผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถ.พูนดินผิวจราจรลูกลัง(สายคลองร่วมจาน)ม.3 บ้านโนนปอแดง 554
ผลสอบราคาจ้างโครงการ ถ.คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านดอนงา (สายท่อไอ้หรีด) 578
ผลสอบราคาจ้างโครงการ ถ.คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านสลกบาตร 586
จัดซื้อจัดจ้างวางท่อเหลี่ยม 600
จัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง 590
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 31 จาก 31

      นายก อบต.สลกบาตรCode