หน้าแรก arrow กิจกรรม อบต. สลกบาตร
กิจกรรม อบต.สลกบาตร
articles.jpg

ท่านสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ ของทาง องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร ได้ที่นี่

ชื่อเรื่อง ผู้ชม
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2563 309
โครงการสร้างความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 78
อบต.สลกบาตรจัดให้มีการประชุมมอร์นิ่งบรีฟ 1083
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการประจำเดือนพฤศจิกายน ปี๒๕๕๗ 753
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างวัย (วัยชราและวัยบุตรหลาน) ปี ๒๕๕๗ 753
กิจกรรมวันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 829
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลสลกบาตร ๒๕๕๕ 3660
โครงการ รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลสลกบาตร ปี 2554 3824
โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสลกบาตร ปี 2554 13165
อบต.สลกบาตร แจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ๕๔ 2856
งานประเพณีสงกรานต์ ปี ๕๔ 2371
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบล 3898
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย(โครงการฟื้นฟูแม่น้ำลำคลอง) ปี ๕๔ 2264
ประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชน 3717
งานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ 3145
งานคนดี ศรีขาณุ ประจำปี 2553 3275
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2301
โครงการอบรมมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 2004
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ 2453
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2553 2553
ประชุม เตรียมความพร้อม อปพร. 2435
โครงการงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2553 3375
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2553 4291
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 7516
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ ประจำปี 2553 5941
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรฯ 2457
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553 2503
ร่วมงานประจำปีศาลเจ้าพ่อจอมทอง พ.ศ.2552 5474
พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2552 4741
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ 2871
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต 2691
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3385
พิธีมอบบ้าน"โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา" 8421
โครงการรวมใจไทยสมัคคี ครั้งที่ 2 3290
ประชุมการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ 9898
โครงการรวมใจไทยสามัคคี 3595
ถวายพวงมาลาวันปิยะมหาราช 3393
เทศกาลถือศีล กินเจ ประจำปี 2552 2643
ทอดกฐิน ประจำปี 2552 ณ วัดดอนปอแดง 3019
โครงการเยี่ยมยามถามทุกข์สุขตำบล ประจำปี 2552 2568
คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจฯ ศึกษาดูงาน อบต.สลกบาตร 4979
ประเพณีวันออกพรรษา 2419
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบถุงชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2326
โครงการ"ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง" 2061
โครงการ"9 วัน ในดวงใจ" 1698
รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยม 1825
กิจกรรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ 1743
เข้ารับโล่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นระดับเขตและจัดนิทรรศการ 1652
อบรมลูกเสือชาวบ้านรุ่นที่ 66 1670
กิจกรรม วันสงกรานต์ 2552 1731

      นายก อบต.สลกบาตรCode