หน้าแรก arrow ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
articles.jpg

ข้อมลองค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร เกี่ยวกับ สภาพทั่วไป โครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ สังคม

ชื่อเรื่อง
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน)
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม

      นายก อบต.สลกบาตรCode