หน้าแรก arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ arrow ประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงราคาพืชผลทางการเกษตร วันที่ 17 พ.ย.-30 พ.ย. 52

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือสำหรับประชาชนตำบลสลกบาตร
กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี 2554
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2558
วันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายพรเทพ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2558 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมการซ้อมแผนฯ ณ โรงเรียนบ้านรังแถว
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านรังแถว
งานประเพณีสงกรานต์ ปี ๕๔

 

Image

 

Image

 

Image

 

   วันที่  20 เมษายน ของทุกปี อบต.สลกบาตร และ ประชาชน ในตำบล ร่วมกันจัด

 

ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ  เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ และสืบ

 

สานประเพณีไทยให้สืบไป  นอกจากนั้นยังได้มีการจัดกิจกรรม เพื่อสืบสานวัฒนธรรม

 

ประเพณีไทยและสร้างความสัมพันธ์แก่ทุกคนในหมู่บ้าน

 

 

 

 

            


ร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างข้าราชการที่ดีของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ๒๕๕๘
ประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงราคาพืชผลทางการเกษตร วันที่ 17 พ.ย.-30 พ.ย. 52
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
นายก อบต.สลกบาตร