หน้าแรก arrow กิจกรรม อบต. สลกบาตร arrow ประชุมการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กศน. อำเภอขาณุวรลักษบุรี เปิดรับนักศึกษาใหม่
มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2551

 Imageวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร ได้ร่วมพลังต้านยาเสพติด ในงานมหกรรมกีฬาต้านยาเสติด

วันอาทิตย์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2551 ขอเชิญออกไปใช้สิทธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร ขอเชิญพ่อ แม่ พี่น้อง ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล ในวันอาทิตย์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2551 ตั้งแต่เวลา 08:00- 15:00 น.

ประเพณีวันออกพรรษา
จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 %
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประชุมการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ
 Image
เมื่อ วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 52 องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุระดับตำบลขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีและผลักดันให้ชมรมผู้อายุเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งต่อไป  ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการคัดเลือกประธานชมรมผู้สูงอายุ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก คือ นายจันทร์  ระย้า  
 
Image
 
 
Image
 
คณะกรรมการระดับตำบลยกมือคัดเลือกประธานชมรม
 
 Image
 
 
Image
 
เสนอนโยบายในการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ
 
 
Image
 
 
Image 
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
นายก อบต.สลกบาตร
Code