หน้าแรก arrow กิจกรรม อบต. สลกบาตร arrow ประชุมการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะลูกเสือชาวบ้าน เข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
การป้องการตัวเองจากไข้หวัดใหญ่ 2009
รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร


ความเสียหายจากเหตุวาตภัย (14 พ.ค 58 ) จำนวน 6 หลังคาเรือน และได้มอบวัสดุซ่อมแซม ได้แก่ สังกะสี ตะปู
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2558
วันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายพรเทพ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2558 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมการซ้อมแผนฯ ณ โรงเรียนบ้านรังแถว
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านรังแถว
ประชุมการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ
 Image
เมื่อ วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 52 องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุระดับตำบลขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีและผลักดันให้ชมรมผู้อายุเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งต่อไป  ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการคัดเลือกประธานชมรมผู้สูงอายุ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก คือ นายจันทร์  ระย้า  
 
Image
 
 
Image
 
คณะกรรมการระดับตำบลยกมือคัดเลือกประธานชมรม
 
 Image
 
 
Image
 
เสนอนโยบายในการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ
 
 
Image
 
 
Image 
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
นายก อบต.สลกบาตร
Code