หน้าแรก arrow กิจกรรม อบต. สลกบาตร arrow ประชุมการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2553
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนอกเขต
การตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558
การตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558
ทำบุญสำนักงานประจำปี 2559
ลงตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนหลังอุทกภัยที่ผ่านมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร กล่าวต้อนรับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพฉะเชิงเทรา
ประชุมการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ
 Image
เมื่อ วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 52 องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุระดับตำบลขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีและผลักดันให้ชมรมผู้อายุเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งต่อไป  ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการคัดเลือกประธานชมรมผู้สูงอายุ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก คือ นายจันทร์  ระย้า  
 
Image
 
 
Image
 
คณะกรรมการระดับตำบลยกมือคัดเลือกประธานชมรม
 
 Image
 
 
Image
 
เสนอนโยบายในการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ
 
 
Image
 
 
Image 
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
นายก อบต.สลกบาตร