หน้าแรก arrow กิจกรรม อบต. สลกบาตร arrow ประชุมการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อบต.สลกบาตร
รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยม
ประชุมการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี
โครงการ"ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง"
ถวายพวงมาลาวันปิยะมหาราช
โครงการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ประจำปี ๒๕๕๘
โครงการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
 
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๘
ประชุมการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ
 Image
เมื่อ วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 52 องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุระดับตำบลขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีและผลักดันให้ชมรมผู้อายุเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งต่อไป  ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการคัดเลือกประธานชมรมผู้สูงอายุ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก คือ นายจันทร์  ระย้า  
 
Image
 
 
Image
 
คณะกรรมการระดับตำบลยกมือคัดเลือกประธานชมรม
 
 Image
 
 
Image
 
เสนอนโยบายในการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ
 
 
Image
 
 
Image 
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
นายก อบต.สลกบาตร
Code