หน้าแรก arrow ข่าวสอบราคา ประกวดราคา arrow ม.ราชภัฎนครสวรรค์ เปืดรับ นศ.ป.โท และ ป.เอก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงราคาพืชผลทางการเกษตร วันที่ 17 พ.ย.-30 พ.ย. 52
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย(โครงการฟื้นฟูแม่น้ำลำคลอง) ปี ๕๔

 

เมื่อวันที่ 8 เมษายน  2554   ทางคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายจุลพันธ์   ทับทิม  เป็นประธานเปิดพิธี โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (โครงการฟื้นฟูแม่น้ำลำคลอง)  ในเขตรพื้นที่หมู่ที่ 2 หมู่บ้านโนนปอแดง ต.สลกบาตร และได้มีการแจกปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อบต.สลกบาตร
ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภบท.5)เพื่อชำระภาษีที่ดิน
]การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน ปี 2558
สาระน่ารู้ เรื่องโรคเอดส์
ม.ราชภัฎนครสวรรค์ เปืดรับ นศ.ป.โท และ ป.เอก
                                

ม.ราชภัฎนครสวรรค์ เปืดรับ นศ.ป.โท และ ป.เอก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คลิ๊กที่นี่  เพื่อดูรายละเอียดแผ่นพับที่1
คลิ๊กที่นี่  เพื่อดูรายละเอียดแผ่นพับที่2
คลิ๊กที่นี่  เพื่อดูไฟล์ประกาศของทาง อบต.
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
นายก อบต.สลกบาตร